ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ

Η επιχείρηση ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΑΚΙ ΑΕ, που εδρεύει στην περιφέρεια ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ...